آموزش اصول صرفه جوئی در مصرف آب در میان مردم و مدارس ابتدائی شهر جهرم

امور آبفا شهرستان جهرم طی برنامه های فرهنگی در مدارس ابتدائی شهر جهرم اقدام به آموزش چهره به چهره ی اصول صرفه جوئی در مصرف آب در بین دانش آموزان نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس، مهندس پژوهش مدیر امور آبفا شهرستان جهرم و تعدادی از کارشناسان این امور با حضور در تعدادی از مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه این شهر اقدام به آموزش راهکارهای عملی صرفه جوئی در مصرف آب در قالب برنامه های آموزشی کودکانه نمودند . این امور با هدف آموزش روشهای کاربردی صرفه جوئی در مصرف آب و نهادینه کردن اصول صحیح مصرف بهینه در میان دانش آموزان، علاوه بر مشارکت گرفتن از دانش آموزان با شعر و مقاله خوانی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب و برگزاری مسابقه نقاشی جوایزی نیز به دانش آموزان اهدا نمود.
گفتنی است امور آبفا شهرستان جهرم در اقدامات فرهنگی دیگری مبادرت به برگزاری سمینارهای آموزشی نقش زنان در مدیریت مصرف آب و همینطور نقش آموزگاران درترویج فرهنگ مصرف بهینه ی آب با حضور بانوان خانه دار و آموزگاران مقطع ابتدایی نمود.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱:۳۰ بعد از ظهر
خبر