امور آبفا شهرستان مرودشت در قالب نمایشگاه خدمت، دستاورد های چهل ساله ی خود را به نمایش گذاشت

امورآبفا شهرستان مرودشت در نمایشگاه دستاورد های ادارات این شهرستان پس از پیروزی انقلاب ، در غرفه ای مشترک با امور آبفا روستایی این شهرستان به ارائه ی عملکرد خود پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، امور آبفا شهرستان مرودشت در غرفه ای مشترک با امور آبفا روستایی در کنار سایر ادارات این شهرستان در قالب نمایشگاه شهرستانی خدمات انقلاب اسلامی که در ایام دهه ی پرفروغ فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان برگزار شد ، به ارائه ی عملکرد خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.
گفتنی است، فرماندار و سایر مسئولین محلی این شهرستان از غرفه ی امور آبفا شهرستان مرودشت دیدن کردند.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱:۰۰ بعد از ظهر
خبر