بررسی مسائل آبرسانی به مردم شهرستان سرچهان(فارس) درجلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا فارس با فرماندار این شهرستان

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در دیدار با فرماندار شهرستان سرچهان، مسائل مربوط به آبرسانی به مردم این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، محمد علی قلندری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت در دیدار با رحیمی فرماندار شهرستان سرچهان ، ضمن بررسی آخرین وضعیت آبرسانی به شهروندان این شهرستان ، به بحث در خصوص مسائل موجود درخدمات آبرسانی به مردم شهرهای کره ای و حسامی پرداخت . بنابراین گزارش قلندری در این دیدار طی سخنانی با تأکید بر اهمیت ارائه ی خدمات مطلوب آبرسانی به مردم، اظهار داشت: سقایان مردم در شرکت آبفا استان فارس در این مسیر خطیر همواره در تلاشند تا مطلوب ترین خدمات را به مردم ارائه دهند و خدای بزرگ را شاکریم که تاکنون در انجام این رسالت موفق بوده ایم.
گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس حاکی است : مدیرعامل شرکت آبفا فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این نکته که تاکنون اقدامات مثبت و خوبی در حوزه ی آبرسانی به مردم این شهرستان انجام گرفته است ، اجرای پروژه های جدید را منوط به تخصیص و در اختیار قرار گرفتن اعتبارات لازم عنوان نمود.
گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است، در این نشست صمیمانه رحیمی فرماندار شهرستان سرچهان نیز علاوه بر بیان مسائل و موانع موجود درحوزه آب شرب شهرهای کره ای و حسامی ، به پاس فعالیت ها واقدامات مطلوب در راستای آبرسانی به مردم این شهرستان از مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس قدردانی نمود . وی در خصوص پیگیری جهت جذب اعتبارات به منظور اجرای پروژه های جدید نیز قول مساعد داد.

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰بعدازظهر
خبر