برگزاری آزمون تئوری مسابقات ملی مهارت دفتر انرژی و سیستم های کنترل در شرکت آبفا فارس

آزمون تئوری مسابقات ملی مهارت دفتر انرژی و سیستم های کنترل با حضور جمعی از داوطلبان، در شرکت آبفا استان فارس برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، آزمون تئوری مربوط به مسابقات ملی مهارت فنی توسط دفتر انرژی شرکت آب و فاضلاب استان فارس با حضور ایوب ملکوتی معاون بهره برداری این شرکت، ، افشار ناظر و نماینده بلوک ، تحت نظر داوران آزمون برگزار گردید. بنا بر این گزارش درآغاز آزمون، ایوب ملکوتی معاون بهره برداری شرکت آبفا استان فارس طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات کلیه پرسنل شرکت کننده ، اهداف و نحوه اجرای مسابقات ملی مهارت فنی را تشریح کرد. سپس آزمون تئوری شامل ۵۰ سوال تستی منتخب از نمونه سوالات اعلامی در سایت مسابقات ملی مهارت با حضور ۱۶ شرکت کننده آغاز گردید که شرکت کنندگان درمدت ۶۰ دقیقه به سوالات پاسخ دادند. گفتنی است:پس از پایان زمان آزمون بلافاصله پاسخنامه ها در حضور ناظر بلوک تصحیح و نمرات به افراد شرکت کننده اعلام گردید .

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۲:۳۰بعدازظهر
خبر