برگزاری اولین نشست تخصصی مهارت آموزی اجرای فرآیندهای نظام آموزش شغلی - سازمانی به میزبانی شرکت آبفا استان فارس

اولین نشست تخصصی مهارت آموزی اجرای فرآیندهای نظام آموزش شغلی – سازمانی، با حضور مدیران منابع انسانی ، آموزش و کارشناسان آموزش شرکت های آبفا شهری و روستایی منطقه ۶  کشور به میزبانی شرکت آبفا استان فارس برگزار شد.

بنا بر این گزارش در اولین نشست تخصصی مهارت آموزی اجرای فرآیندهای نظام آموزش شغلی - سازمانی که با حضور مدیران منابع انسانی ، آموزش و کارشناسان آموزش ۱۰ شرکت آبفا شهری و روستایی منطقه ۶  کشور به میزبانی شرکت آبفا استان فارس در شهر شیراز برگزار شد، شرکت کنندگان با فرآیندهای نظام نامه ی آموزش های شغلی – سازمانی وزارت نیرو آشنا گردیدند.

این گزارش حاکی است در این نشست مهندس اردوان نیکنام معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفا استان فارس طی سخنانی با توجه به اهمیت موضوع آموزش در نظام ارتقاء و بهره وری سازمانی ، توجه به ملاحظات و ابعاد نظام آموزشی – سازمانی کارکنان صنعت آب و برق را با توجه به شرایط روز و واقعیت های موجود خواستار شد.وی توجه به نیاز سنجی واقعی سازمانی کارکنان را جهت نیل به اهداف آموزش اثر بخش ، بسیار موثر و حائز اهمیت توصیف کرد.

گفتنی است منطقه ی ۶ کشور در نظام آموزش شغلی – سازمانی شامل : شرکت های آب و فاضلاب شهری شیراز - آب و فاضلاب روستایی استان فارس - آب و فاضلاب شهری بوشهر - آب و فاضلاب روستایی بوشهر - آب و فاضلاب شهری کهکیلویه و بویراحمد - آب و فاضلاب روستایی کهکیلویه و بویراحمد - آب و فاضلاب شهری خوزستان - آب و فاضلاب روستایی خوزستان - آب و فاضلاب شهری اهواز می باشد که امور هماهنگی آموزشی در قالب این نظام جامع توسط دفتر منابع انسانی و آموزش شرکت آبفا استان فارس انجام شده است.

 

حوزه خبر: 
دفتر معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
تاریخ خبر: 
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۳:۳۰ بعد از ظهر
خبر