برگزاری جشنواره فراگیری اولین واژه (آب) در یکی از مدارس شهر نورآباد (فارس)

جشنواره ی دانش آموزی فراگیری نخستین واژه(آب) در یکی از مدارس ابتدایی شهر نورآباد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس، امور آبفا شهرستان ممسنی به منظور ترویج فرهنگ مصرف بهینه ی آب در بین دانش آموزان و ترغیب و تشویق این قشر از جامعه به صرفه جویی در مصرف آب، اقدام به برگزاری جشنواره ی دانش آموزی فراگیری نخستین واژه(آب) و مسابقه ی نقاشی آب مساوی است با زندگی در میان دانش آموزان پایه تحصیلی اول و دم ابتدایی مدرسه امام رضا ( ع) شهر نورآباد نمود.
بنا بر این گزارش در این جشنواره که با حضور جمعی از کارشناسان امور آبفا شهرستان ممسنی و اولیاء مدرسه ی مذکور همراه بود، فواید صرفه جو.یی در مصرف آب به دانش آموزان یادآوری و سپس دانش آموزان با ترسیم نقاشی چگونگی استفاده از اّب شرب و نحوه صرفه جویی در مصرف آن را به تصویر کشیدند.
گفتنی است در پایان این جشنواره ضمن اعطای نشان همیاران آب به دانش آموزان، ازصاحبان آثار برتر با اهداء جوایزی تقدیر گردید.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱:۳۰بعدازظهر
خبر