برگزاری دوره آموزشی تعمیر و نگهداری میکروخازن ها ویژه ی کارشناسان و مسئولین بخش انرژی در شرکت آبفا فارس

دوره آموزشی بهره برداری، با عنوان بررسی مسائل مربوط به تعمیر و نگهداری میکروخازن ها ویژه کارکنان و کارشناسان و مسئولین بخش انرژی در شرکت آبفا استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، دوره آموزشی با عنوان تعمیر و نگهداری میکروخازن ها با حضور ۳۸ نفر از کارشناسان و مسئولین بخش انرژی حوزه ی ستادی و امور و ادارات آبفا تابعه ی شرکت آبفا استان فارس ، برگزار گردید.
بنابراین گزارش، در این کارگاه آموزشی موضوعاتی نظیر سیستم های قدرت از لحاظ مصرف توان راکتیو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین کارشناسان مربوطه و حاضر در این دوره آموزشی با تکنولوژی میکروخازن ها و روش های صحیح خازن گذاری در تاسیسات آشنا گردیدند.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۲:۱۵بعدازظهر
خبر