تجدید پیمان کارکنان شرکت آبفا استان فارس و امور و ادارات آبفا تابعه در شهرستان های استان با آرمان های انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن

کارکنان شرکت آبفا استان فارس و امور و ادارات آبفا تابعه در شهرستان های استان، با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، مدیر عامل ، معاونین ، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت آبفا استان فارس با حضور در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه سالروز پیروزی غرور انگیز انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ ، دیگر بار با آرمان های انقلاب و مقام معظم رهبری تجدید پیمان نمودند و همصدا با دیگر مردم بانگ الله اکبر سر دادند.
گفتنی است کارکنان امور و ادارات آبفا تابعه ی این شرکت در شهرستان های استان نیز در اقدامی ارزشی همراه با دیگر هموطنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت کردند.

تاریخ خبر: 
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰بعدازظهر
خبر