تقدیررئیس شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان لامرد از مدیر امور آبفا این شهرستان

رئیس شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان لامرد با ارسال لوح تقدیر از مدیر امور آبفا این شهرستان به پاس ارتقاء سطح کیفی و بهداشتی آب شرب شهرستان تقدیر نمود .
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، دکتر محمد احمدی رئیس شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان لامرد با ارسال لوح تقدیر از اسماعیل شیروانی مدیر امور آبفا این شهرستان به پاس افزایش میزان کلرسنجی و ارتقاء سطح کیفی آب شرب شهر لامرد تقدیر نمود .
بنا بر این گزارش در بخشی از این تقدیر نامه آمده است : بدینوسیله مطابق با گزارشات واصله از بازرسان بهداشت محیط مبنی بر افزایش کلر سنجی و مطلوبیت آن که سبب ارتقاء کیفیت میکروبی آب شده است از حضرتعالی تقدیر و تشکر می نمایم.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱:۳۰بعدازظهر
خبر