توصیه های صرفه جویی مدیر امورآبفا شهرستان آباده در دیداربا جمعی از آموزگاران و مدیران مدارس ابتدایی شهر آباده

مدیر امورآبفا شهرستان آباده دردیدار با جمعی از آموزگاران و مدیران مدارس ابتدایی شهر آباده ضمن تشریح اصول مصرف بهینه آب ، به بیان راهکار های صرفه جویی در مصرف آب در مدرسه و خانواده پرداخت.

    به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، طی هماهنگی امور آبفا شهرستان آباده و اداره ی آموزش و پرورش این شهرستان ، رضا جعفری مدیر امورآبفا شهرستان آباده در اقدامی فرهنگی و به منظور تبیین مبانی مدیریت مصرف در مدارس با قریب به ۱۰۰ تن از آموزگاران و مدیران مدارس ابتدایی شهر آباده دیدار کرد و ضمن تشریح اصول مصرف بهینه آب ، به بیان راهکار های صرفه جویی در مصرف آب در مدرسه و خانواده پرداخت.

بنا بر این گزارش در این دیدار که به منظور ایجاد فضای همکاری و مشارکت در امور فرهنگی و تشریح اهمیت مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب در شرایط کنونی انجام شد، جعفری ضمن اشاره به ظرفیت سازنده ی مدارس و آموزشگاه ها به منظور ایجاد زیرساخت مناسب فرهنگی در جامعه ، نقش آموزگاران را در مسیر این فرهنگ سازی بسیار حائز اهمیت توصیف نمود و با تشریح اصول مصرف بهینه آب ، به بیان راهکار های صرفه جویی در مصرف در مدرسه و خانواده پرداخت.

گفتنی است در این دیدار مدیر امور آبفا شهرستان آباده در بخش پایانی سخنان خود به توضیح در خصوص دستورالعمل مسابقه ی سراسری آب مساوی است با زندگی که توسط شرکت مهندسی آبفا کشور در دو گروه کودک و نوجوان در مدارس کشور در حال برگزاریست ، پرداخت.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۵:۰۰بعدازظهر
خبر