حضور امور آبفا شهرستان خرامه در مانور آموزشی زلزله

امور آبفا شهرستان خرامه به منظور ارتقاء سطح آگاهی و همچنین آموزش کارکنان در حوادث و بلایای طبیعی ، اقدام به شرکت در مانور آموزشی زلزله نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، امور آبفا شهرستان خرامه به منظور آمادگی بیشتر و افزایش توانمندی پرسنل خود و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، در یک مانور نمادین زلزله شرکت نمود. در مانور مذکور که با حضور ستاد بحران شهرستان و همکاری ادارات شهرستان خرامه ( ادارات خدمات رسان نظیر آب ، برق، گاز و... )برگزار شد ، زنگ آمادگی زلزله با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان به صدا درآمد و پرسنل امور آبفا شهرستان خرامه در کنار سایر شرکت کنندگان اصول خدمات رسانی به زلزله زدگان را تمرین نمودند.
گفتنی است، در این مانور آموزشی، ابتدا نکات فنی و آموزشی مقابله با زلزله به صورت تئوری توسط کارشناس به کارکنان ارائه گردید. سپس به صورت عملی در محلی که از پیش تعیین شده بود ، مانور زلزله اجرا شد.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵ بعد از ظهر
خبر