دیدار معاون بهره برداری شرکت آبفا استان فارس با امام جمعه ی شهر بیرم

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان فارس با امام جمعه ی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرم دیدار و مسائل آبرسانی به شهروندان بیرم را مورد بحث و بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، مهندس ایوب ملکوتی معاون بهره برداری شرکت آبفا استان فارس با حجت الاسلام زندوی امام جمعه، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرم دیدار و مسائل آبرسانی به شهروندان این شهر را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این دیدار مهندس ملکوتی به بیان پاره ای از اقدامات انجام شده توسط شرکت آبفا استان فارس در شهر بیرم پرداخت و اجرای طرح های جدید آبرسانی را منوط به تخصیص و تأمین اعتبارهای مورد نیاز عنوان نمود.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱:۳۰بعدازظهر
خبر