راه یابی دارترهای شرکت آبفا استان فارس به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات دارت اوپن جهانی

سه تن از دارترهای شرکت آبفا استان فارس به مرحله ی یک هشتم نهایی مسابقات دارت اوپن جهانی راه یافتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس مسابقات دارت اوپن جهانی با حضور بیش از ۱۸۰ دارتر در دو رده ی سنی جوانان و بزرگسالان در دو بخش آقایان و بانوان، یا هدف ثبت آخرین رنکینگ دارتر های ایران جهت ارائه به فدراسیون جهانی دارت در شهر شیراز برگزار گردید که در این تورنمنت قوام جعفری، محمد رضا شجایی فرد و سید محسن خضرایی از شرکت آبفا استان فارس و عضو تیم دارت صنعت آب و برق استان فارس موفق به راهیابی به مرحله ی یک هشتم نهایی مسابقات گردیدند.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۲:۴۵بعدازظهر
خبر