سرپرست اداره ی آبفا میمند ( فارس) معرفی گردید

طی مراسمی سرپرست اداره ی آبفا شهر میمند معرفی و از خدمات رئیس سابق این اداره قدردانی شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، چهارشنبه ی هفته ی گذشته طی مراسمی با حضور مسلم راستی مدیر امور آبفا شهرستان فیروزآباد، ظهرابی بخشدار میمند و شهردار، جمعی از اعضای شورای اسلامی و شورای اداری شهر میمند، مهدی انصاری فرد به عنوان سرپرست اداره ی آبفا شهر میمند معرفی و از خدمات سعید رضا مناقب رئیس سابق این اداره قدردانی شد. بنابراین گزارش در بخشی از ابلاغ سرپرست اداره ی آبفا میمند که از سوی مهندس محمد علی قلندری مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس صادر گردیده ، آمده است : با عنایت به تجارب ارزنده جنابعالی ، به موجب این حکم و از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۱ بعنوان سرپرست اداره ی آبفا شهر میمند منصوب می گردید .

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۳:۱۵بعدازظهر
خبر