سرپرست امور آبفا شهرستان فراشبند( فارس) معرفی شد

طی مراسمی سرپرست امور آبفا شهرستان فراشبند معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس،پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی استان فارس ، طی مراسمی در فرمانداری شهرستان فراشبند و با حضور رضا عسکری معاون بهره برداری و توسعه ی آب شرکت آبفا استان فارس، فروغی فرماندار شهرستان فراشبند و جمعی از کارکنان امور آبفا این شهرستان ، ناصر فرجی به عنوان سرپرست امور آبفا شهرستان فراشبند معرفی و از خدمات سید محمود رضا علوی نژاد مدیر امور آبفا روستایی سابق شهرستان فراشبند قدردانی شد .

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲:۱۵بعدازظهر
خبر