سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه ی آب شرکت آبفا استان فارس: بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به تاسیسات آبرسانی تعدادی از شهر ها و روستا های استان در پی وقوع بارندگی های فروردین ماه

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه ی آب شرکت آبفا استان فارس گفت: در پی وقوع بارندگی های فروردین ماه و جاری شدن سیل در برخی از شهرها و روستاهای استان بیش از ۱۶۰میلیارد ریال خسارت به تاسیسات آبرسانی تعدادی از شهرها و روستاهای استان وارد شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، رضا عسکری سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه ی آب شرکت آبفا استان فارس طی گفتگویی اظهار داشت: در پی وقوع بارندگی های ماه گذشته در استان فارس در برخی از شهر و روستاهای استان، در برخی مناطق حجم بارش به طور میانگین به ۱۲۰میلیمتر نیز رسید که در شهر های گله دار، مهر ، لامرد، اشکنان، فیروزآباد، کازرون ، ۱۱ روستای استان و همچنین خطوط آبرسانی محرم و سد سلمان منجر به تخریب بخش زیادی از تاسیسات آب شرب شامل: تاسیسات چاه های آبرسانی، خطوط انتقال ، جاده های دسترسی ، شبکه ی توزیع شهری و روستایی ، ساختمان نگهبانی چاه ها ، شبکه های برق رسانی و ... گردید. در پی این حوادث و به منظور استمرار خدمات آبرسانی به مردم و کاهش اثرات ناشی از سیل ، شرکت آبفا استان فارس با استفاده از تاسیسات موقت، تانکرهای سیار آب شرب ، چاه های اجاره ای و... در کمترین زمان اقدام به مدیریت بحران و ارائه خدمات آبرسانی به هم استانی ها نمود و در حال حاضر روند آبرسانی به مردم عادی می باشد.
بنا بر این گزارش، وی افزود: با توجه به ارزیابی کارشناسان مبلغ خسارت وارد شده به تاسیسات آبرسانی این مناطق بالغ بر ۱۶۰میلیارد ریال برآورد گردیده است که بایستی با تخصیص به موقع اعتبارات لازم هر چه سریعتر بازسازی و مجددا در مدار بهره برداری قرار گیرند.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱:۳۰بعدازظهر
خبر