سرپرست های امور آبفا شهرستان های استهبان، سروستان و قیروکارزین( فارس) معرفی شدند

طی مراسم های جداگانه سرپرست های امور آبفا شهرستان های استهبان، سروستان و قیروکارزین معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس،پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی استان فارس ، طی مراسمی در فرمانداری شهرستان سروستان و با حضور محمد علی قلندری معاون برنامه ریزی و توسعه ی سرمایه گذاری شرکت آبفا استان فارس، پور زارعی فرماندار شهرستان سروستان و جمعی از کارکنان امور آبفا شهرستان سروستان ، مسلم راستی به عنوان سرپرست امور آبفا این شهرستان معرفی و از خدمات کامران محمدی و سید فرید رضا شاه امیری فرد مدیران امور آبفا شهری و روستایی سابق شهرستان سروستان قدردانی شد .
این گزارش حاکیست طی مراسمی جداگانه در فرمانداری شهرستان استهبان و با حضور محمد علی قلندری معاون برنامه ریزی و توسعه ی سرمایه گذاری شرکت آبفا استان فارس، کمالی فرماندار شهرستان استهبان و جمعی از پرسنل امور آبفا شهرستان استهبان، حمید رضا قاسمی به عنوان سرپرست امور آبفا این شهرستان معرفی و از خدمات ابراهیم حیدری کوچی مدیر امور آبفا روستایی سابق شهرستان استهبان قدردانی شد .
روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس در ادامه ی این خبر به آیین معارفه ی و تکریم دیگری در شهرستان قیروکارزین اشاره کرده و آورده است: در این مراسم که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه ی سرمایه گذاری شرکت آبفا فارس و فرماندار شهرستان قیروکارزین برگزار گردید یوسف انصاری مدیر پیشین آبفا شهری شهرستان قیروکارزین به عنوان مدیر امور آبفا این شهرستان معرفی و از خدمات ابوذر قزل بیگلو مدیر امور آبفا روستایی سابق شهرستان قدردانی گردید.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱:۳۰بعدازظهر
خبر