سرپرست های امور آبفا شهرستان های زرین دشت ، ممسنی و رستم ( فارس) منصوب شدند

با حضور معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان فارس، سرپرست های امور آبفا شهرستان های زرین دشت، ممسنی و رستم منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، در ادامه ی معرفی مسئولین امور آبفا شهرستان های استان فارس پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی این استان ، در مراسمی که در فرمانداری شهرستان زرین دشت با حضور رضا اسدی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان فارس ، فرماندار شهرستان زرین دشت و جمعی از کارکنان امور آبفا این شهرستان برگزار شد، بهنام باقری به عنوان سرپرست امور آبفا شهرستان زرین دشت معرفی و از خدمات سید مهدی سیدی مدیر امور آبفا روستایی سابق شهرستان قدردانی شد .
این گزارش حاکیست طی مراسم های جداگانه ای در فرمانداری های شهرستان های ممسنی و رستم و با حضور رضا اسدی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان فارس، فرمانداران و جمعی از کارکنان امور آبفا این دو شهرستان ، خداکرم بوستانی به عنوان مدیر جدید امور آبفا رستم معرفی و از خدمات چند ساله ی محمد رضا انصاری در امور آبفا شهری سابق این شهرستان تقدیر شد.همچنین محمد باقر رحمانی به عنوان مدیر امور آبفا شهرستان ممسنی منصوب و از خدمات شاپور احمدی مدیر امور آبفا روستایی سابق این شهرستان قدردانی گردید.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱:۴۵بعدازظهر
خبر