شرکت آبفا استان فارس در ارزیابی ستاد اقامه نماز استان حائز رتبه شایسته تقدیرویژه شد

شرکت آبفا استان فارس طی ارزیابی انجام شده توسط ستاد اقامه ی نماز استان فارس در سال ۹۶ رتبه شایسته تقدیر ویژه را از آن خود کرد ومدیر عامل این شرکت طی لوحی مورد تقدیر مدیر ستاد اقامه ی نماز استان فارس قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، این شرکت طی ارزیابی و داوری بعمل آمده توسط ستاد اقامه ی نماز استان فارس که بر اساس گسترش و توسعه فرهنگ اقامه ی نماز در سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است، رتبه شایسته تقدیر ویژه را کسب نمود و مهندس محمد علی قلندری مدیر عامل این شرکت طی لوحی از سوی سید حسین ذوالانوار مدیر ستاد اقامه ی نماز استان فارس مورد قدردانی قرار گرفت.
گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس حاکی است، معیارهای مورد نظردر ارزیابی انجام شده، شامل: بازدیدهای به عمل آمده، حضور رابطین نماز و نتایج گزارش های واصله به ویژه تکمیل نمودن برگ های خود ارزیابی ارسالی توسط ادارات بوده است.

 

حوزه خبر: 
دفتر امور فرهنگی و دینی
تاریخ خبر: 
۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰بعدازظهر
خبر