غربالگری فشار خو ن پرسنل شرکت آبفا استان فارس همسو با طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

با استقرار تیم سیار مرکز بهداشت شهدای والفجرشیراز ،  فشار خو ن پرسنل شرکت آبفا استان فارس همسو با طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ( ۱۷ اردیبهشت الی ۱۵ تیر) اندازه گیری و توصیه های کنترلی لازم به مراجعه کنندگان ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، به همت دفتر محیط زیست ، بهداشت،  ایمنی و امور اجتماعی (EHSS) این شرکت و هماهنگی لازم با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، تیم سیار مرکز بهداشت شهدای والفجرشیراز ، در شرکت آبفا استان فارس مستقر و  همسو با طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ( ۱۷ اردیبهشت الی ۱۵ تیر) فشار خون کارکنان این شرکت و تعدادی از مراجعه کنندگان اندازه گیری و توصیه های لازم جهت کنترل اندازه ی فشار خون و افزایش آگاهی به مراجعه کنندگان ارائه گردید و به منظور دسترسی های بعدی در سامانه ی سلامت ثبت شد.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس حاکی است ، بیژن سام زاده مدیر دفتر محیط زیست ، بهداشت،  ایمنی و امور اجتماعی (EHSS) این شرکت در همین رابطه گفت: این برنامه که دومین مرحله از غربالگری فشار خون پرسنل شرکت آبفا فارس طی یک ماه گذشته می باشد، در امور و ادارات تابعه ی این شرکت نیز در حال انجام است و با توجه به اهمیت موضوع و نقش فشار خون در بروز بیماری های مختلف، برنامه ی غربال گری فشار خون پرسنل به صورت ماهانه در دستور کار دفتر  EHSS شرکت آبفا استان فارس قرار دارد.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۳:۱۵ بعد از ظهر
خبر