فرزند یکی از پرسنل شرکت آبفا فارس سهمیه ی اعزام به مسابقات بین المللی کاراته را کسب نمود.

فرزند یکی از پرسنل شرکت آبفا استان فارس که در اداره ی آبفا شهر خاوران شاغل است، ضمن شرکت در مسابقات کشوری کاراته، سهمیه ی اعزام به مسابقات بین المللی در بخش کاتا را کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، ایلیانا هوشیار فرزند یاسر، از پرسنل شرکت آبفا استان فارس، شاغل در اداره ی آبفا شهر خاوران ، با شرکت در مسابقات کشوری کاراته که در شهر شیراز برگزار گردید ، ضمن تصاحب سکوی دوم رده ی سنی خردسالان، سهمیه ی اعزام به مسابقات بین المللی در بخش کاتا را کسب نمود.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵بعدازظهر
خبر