پس از رفع اتفاقات خط انتقال آبرسانی شهر نورآباد ، روند آبرسانی به شهروندان این شهر به حالت عادی بازگشت

با تلاش پرسنل بهره برداری امور آبفا نورآباد، اتفاقات خط انتقال آبرسانی ۳۰۰ میلیمتری آزبست این شهر بر طرف و روند آبرسانی به بیش از ۳ هزار نفر از شهروندان به روند عادی بازگشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، با تلاش بدون وقفه ی پرسنل بهره برداری و مأمورین رفع اتفاقات اداره ی امور آبفا نورآباد، اتفاقات خط انتقال آبرسانی ۳۰۰ میلیمتری آزبست تل نقاره این شهر، برطرف و روند آبرسانی به ۳ هزار نفر از شهروندان به حالت عادی بازگشت .
این گزارش حاکی است، با تلاش شبانه روزی ماموران بهره برداری و اتفاقات امور آبفا این شهر اتفاقات مذکور در کمترین زمان ممکن رفع شد.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۵:۳۰بعدازظهر
خبر