پس از رفع اتفاقات خط انتقال آب لارستان ، روند آبرسانی به شهرها و روستاهای تحت پوشش به حالت عادی بازگشت

پس از تلاش مداوم مأمورین اتفاقات آب خط آبرسانی لارستان از سد سلمان ، اتفاقات خط انتقال آب لارستان ترمیم و روند آّبرسانی به شهرها و روستاهای تحت پوشش به حالت عادی بازگشت .
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس با تلاش بدون وقفه ی مأمورین رفع اتفاقات آب خط آبرسانی لارستان ، اتفاقات خط انتقال آب ۱۰۰۰ میلیمتری(فلزی) لارستان که در دشت امام شهر شهرستان قیروکارزین دچار شکستگی شده بود، ترمیم گردید و روند آبرسانی به شهرها و روستاهای تحت پوشش به روال عادی بازگشت.
گفتنی است: در مدت زمان ترمیم و بازسازی خط انتقال مذکور، آبرسانی به شهروندان و روستاهای منتفع از این خط انتقال دچار وقفه نگردید و آبرسانی از طریق منابع زیرزمینی و مخازن ذخیره آب تأمین شد.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵بعدازظهر
خبر