پس از رفع اتفاقات شبکه ی آبرسانی شهرکازرون ، روند آبرسانی به شهروندان به حالت عادی بازگشت

با تلاش پرسنل بهره برداری و مأمورین اتفاقات آب امور آبفا شهرستان کازرون، اتفاقات شبکه ی اصلی آبرسانی این شهر بر طرف و روند آبرسانی به شهروندان به حالت عادی بازگشت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس با تلاش بدون وقفه ی پرسنل بهره برداری و مأمورین رفع اتفاقات امور آبفا شهرستان کازرون و پس از تلاش بی وقفه در شرایطی دشوار ، در کمترین زمان ممکن اتفاقات شبکه ی ۳۰۰ میلیمتری اصلی آبرسانی این شهر بر طرف و روند آبرسانی به مشترکین تحت پوشش این شبکه به روال عادی بازگشت.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۳:۱۵بعدازظهر
خبر